Bättre än originalet

Golf
Konstgräs är på stark frammarsch inom golfen i Sverige. Gräsets egenskaper lämpar sig bra för vårt nordiska klimat och vi kan skapa professionella träningsanläggningar som kan utnyttjas större delen av året. Med konstgräs tar man bort allt arbete som naturgräset kräver i form av klippning, gödsling, luftning, dessutom är gräset väderoberoende och behöver varken sol eller vatten för att behålla sin grönska och spänst.
Konstgräs är ett givet val att använda på rangen.
SK Green är ett konstgräs som erbjuder den perfekta rullen att träna puttning på. 9,5 på Stimpen året om, inomhus som utomhus, bäddar för en ökad träningskvalitet. Greenen kan byggas med naturliga fall och har utmärkta dräneringsegenskaper. Greengräset levereras på rulle på 4 meters bredd
SK Tee är en serie av tee mattor av yttersta kvalitet och med egenskaper som återskapar en verklig känsla av att slå från naturlig turf. Mattorna finns färdig skurna eller på löpmeter i 2 eller 4 meters bredd.
SK Målgreen är en gräskvalitet som används vid närspelsträning och som har en naturtrogen förmåga att fånga bollen. Gräset levereras på rulle i 2 eller 4 meters bredd.
Konstgräs är ett lämpligt material att lägga för att skydda för slitage på utsatta platser på banan. På gångstråk mellan green och tee, sluttningar runt tee och på skuggiga utslagsplatser.