Den gröna sidan upp

Fotboll
I sportens värld har konstgräset länge haft sin givna plats och fotbollen har drivit på utvecklingen. Svenskt Konstgräs har två gräs system som är godkända för breddfotboll av Svenska Fotbollsförbundet.  Testerna omfattar bla stötdämpning, bollstuds och rull. Installation av konstgräs på fotbollsarenor över hela världen har banat vägen för en produktutveckling och prispress som gjort det möjligt för även mindre föreningar, bostadsområden och kommunala anläggningar att satsa på konstgräs. För ungdomens skull satsar allt fler på konstgräs. Det är roligare att utöva sin sport på en plan som alltid håller hög kvalitet och som kan utnyttjas året om.