En "gräslik" blogg

En listig regel

plastregel, regel, konstgräs, i-balk

Plastregel

Svenskt Konstgräs har utvecklat en plast regel för att underlätta och förbättra fastsättningen av konstgräsets ytterkanter.  Regeln är tillverkad i Polyeten (HDPE) och är böjbar vilket underlättar vid bl.a rundade formationer. Den smäckra formen (I-profil) ger regeln låg vikt samtidigt som den i nedgrävd läge blir stabil och svår att rubba. Den ersätter den tryckimrengerade träregeln som är styv (ej formbar)och som ur miljösynpunkt är ett sämre val. Priset är några kronor högre per löpmeter jämfört med tryckimrengerat men har en betydligt längre livslängd och funktion.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

No comments yet.

Leave a Reply