Förbättrad arbetsmiljö

Trafik
För att öka säkerheten och få en bättre trafikmiljö på våra gator och vägar byggs allt fler rondeller, refuger och mittremsor.  I takt med denna utbyggnad har även de estetiska kraven vuxit sig allt starkare för att utforma vackra genomfarter.
Konstgräset har blivit ett givet material vid modern trafikplanering och har egenskaper som jämfört med naturgräs har klara fördelar.
Använd konstgräs på platser som är svårtillgängliga att sköta, som är extra utsatta i trafiken och platser där naturgräs har svårt att växa. Konstgräs fungerar utmärkt i kombination med andra material och kan med fördel skäras in i naturgräsmattan för lek ytor och gångstråk. Tillsammans med natursten kan man skapa vackra avgränsningar och förstärkningar.
En konstgräs yta som läggs på ett väl förankrat underlag kräver lite underhåll och står sig i många år. Håller man gräset rent från nedfall blir ytorna ogräsfria och behåller sin fräschhet utan att blekna. Konstgräs behöver aldrig klippas utan underhållet begränsas till rengöring några gånger årligen med hjälp av en lövblås/sug eller borste.
Det innebär att skötseln i trafikmiljö minskar (arbetsmiljön), användning av maskiner minskar (miljön), ser välskött ut (estetik), litet underhåll (ekonomi), avblåsning kan ske från bil utan kostsamma avstängningar av körfält (ekonomi/säkerhet), tydliga kontraster (säkerhet).
Att tänka konstgräs i trafiken är klokt ur ett totalekonomiskt perspektiv.