En "gräslik" blogg

Svenskt Konstgräs godkänt av Svenska Fotbollsförbundet

Satsningen på breddfotboll fortsätter och Svenskt Konstgräs har fått ytterligare en gräskvalitet godkänd av Svenska Fotbollsförbundet. Det nya kvaliten består av en systemuppbyggnad med en 20mm pad, på denna placeras gräset som är fyllt med 10mm sand och 13 mm gummi. Tidigare godkänt system består av gräsmatta med 50 mm strån och med sand och gummi fyllning. Godkännandet innebär att klubbar kan ansöka om anläggningsbidrag från Svenska Fotbollsförbundet för investeringen. Som underlag för godkännandet ligger ett Nordic Test Certificate som lämnats av ISA Sport Nordic Laboratory efter slutförda tester.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

No comments yet.

Leave a Reply