En "gräslik" blogg

FR2000 – ett integrerat ledningssystem

FR2000

Svenskt Konstgräs AB har certifierats enligt FR2000 som är ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö, Arbetsmiljö, Brandskydd och Kompetens och som uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.
Införandet är ett led i företagets fortsatta utveckling och går hand i hand med FR2000 grundläggande värderingar "nöjd kund", "affärsmässighet" och "kompetens"

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

No comments yet.

Leave a Reply