En "gräslik" blogg

Klart för avspark på 4 nya konstgräsplaner i Borås

Konstgräs till Byttorps IP

Borås Kommun fortsätter satsningen på konstgräsplaner. Sist i raden är Boda och Byttorp som fått en 11-manna och en 7-mannaplan vardera. Det nya underlaget innebär att fotboll kan spelas året om, 24 timmar om dygnet. Konstgräset behöver ingen vila och är okänsligt för väder och vind.
Båda projekten har i sin helhet utförts av Servicekontoret i Borås i samarbete med Svenskt Konstgräs som levererat gräset.
Planerna är godkända för breddfotboll enligt Svenska Fotbollsförbundets krav.  För att uppnå dessa har omfattande markarbeten utförts innan gräset installerats. För att uppnå  kriterierna avseende bollstuds, rull mm har varje 11-mannaplan fyllts med 75 ton finkornig sand och 112 ton gummigranulat, 7-mannaplanerna innehåller 26 ton sand och 36 ton gummi vardera.

Subscribe

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

No comments yet.

Leave a Reply