Lungor i staden

Staden
I staden skapas utrymme för människor att träffas, leka, vandra och njuta men också för att fungera i vardagens hektiska puls. För att bygga denna miljö, som kombinerar innevånarnas olika krav och behov, har konstgräs allt oftare valts som material. Konstgräs skall ses som ett komplement till naturgräs, sten och jord och fungerar tillsammans med dessa material på torg, uteplatser, parker, lekplatser, entréer, gångstråk och i vägmiljö.
Den nya generationens konstgräs ser ut som riktigt gräs men med egenskaper som överträffar naturgräset på många punkter. Färg (UV beständigt), slitsyrka (7 års garanti), renhet (ingen lera) och dräneringsförmåga (60 liter/m2/tim) är starka egenskaper som gjort konstgräs så framgångsrikt. De kvaliteter som Svenskt Konstgräs förordar för offentlig miljö dressas inte med sand utan har ett krullat lager gräs nederst i botten av mattan som reser de gröna stråna upp. Därför är mattorna helt rena och kan vid behov blåsas/sugas av från skräp. Skötselmässigt är konstgräs vida överlägset naturgräsmattan som alltid behöver klippas och jordförbättras.
För att ytterligare förstärka egenskaperna finns kompletterande material som är stötdämpande, fallskyddande, isolerande och dränerande som läggs under konstgräset. Med dessa material skapas framtidens rena och säkra lekplatser, behagliga gångstråk (även rullstol), multisportplaner och ergonomiska arbetsplatser på uteserveringar mm.
Konstgräs förekommer oftast i olika gröna nyanser men finns också i andra färger och med samma egenskaper som det gröna.