Mjukt, säkert och kul

Lekplats
Konstgräs på lekplatser och förskola/dagis är ett naturligt och säkert val, som tål mycket lek och spring. Genom att välja konstgräskvaliteter som inte behöver någon sandfyllning blir lek ytorna extra rena och skonsamma mot smuts.  Skaderisken, från glassplitter och annat ovälkommet skräp, elimineras genom att helt enkelt damsuga av gräset.
Den rena gräsmattan inbjuder hela familjen att trivas tillsammans i det gröna. Dessutom är konstgräs ett mycket bra alternativ för barn och vuxna med astma och allergi mot gräspollen.
Konstgräs finns i olika färger, som kan kombineras och skapa kreativa lekplatser. Olika inskurena figurer och symboler stimulerar barnens nyfikenhet och förmåga att tänka utanför ramarna. Med pedagogiska figurerer skapas en lustfylld miljö både för den fria leken och de styrda aktiviteterna med givna utbildningssyften.
Förutom hög trivselfaktor och komfort utgör konstgräset grunden för hög säkerhet.
För att öka skyddet vid fall från lekredskap lägger man fallskyddsplattor under konstgräset i olika tjocklekar utifrån den kritiska fallhöjden (max 3.0 m). Samtliga fallskydd från Svenskt Konstgräs är godkända enligt Europastandarden EN 1177.
Materialet absorberar inget vatten utan har tvärtom en mycket god dräneringsförmåga och tillsammans med konstgräsets dräneringsförmåga torkar gräset snabbt efter regn.