Partners

Svenskt Konstgräs har sin hemmamarknad i Borås,  Sjuhärad och Västsverige. Vi har byggt upp vår verksamhet för att finnas nära och lokalt. Vi samarbetar med de ledande markentreprenadsföretagen i bygden och kan erbjuda en samlad kompetens på hemmaplan.