Lekfigurer bilder

Med konstgräs i olika färger har Svenskt Konstgräs tagit fram en serie lekfigurer som kallas -Lek För Aktiv Utveckling. Syftet är att skapa stimulerande och utmanande lekredskap för barnen på lekplatsen, i förskolan och hemma i trädgården. Figurerna har ett klassiskt tema med hage, balansorm, darttavla mm. Vi vill ge utrymme för den fria leken men också ge goda förutsättningar för pedagoger att dokumentera barnen och deras utveckling. Att omges med färg och form, en blå kvadrat, en röd cirkel, ger en god grund för barnens kommande utvecklingssteg. Varje figur har en tanke och knyts till Förskolans Läroplan (Lpfö98), leken blir ett redskap för att utveckla lusten att lära.

På bilden nedan har olika figurer kopplats samman till en bana som kan göras längre eller kortare. Varje figur fungerar också helt fristående och kan enkelt installeras i en större konstgräsyta. De flesta figurerna kan förses med siffror i ringarna eller fyrkanterna.

 

Figur
6030-105 Dart
Förslag till lekar:
Kasta föremål och samla poäng.
Spring-, hopp- och balansringar.
Format: Bredd 2 meter, längd 2 meter
Läs mer…
 
Figur
6030-103 Balanslek rak
Förslag till lekar:
Olika former av balanslek.
Format: Bredd 2 meter, längd 4 meter
Läs mer….

Figur
6030-100 Rutnät
Förslag till lekar:
Samla poäng eller färger.
Olika typer av spel; tre-eller fyra i rad.
Format: Bredd 2 meter, längd 2 meter
Läs mer….

 

Figur
6030-102 Balanslek orm
Förslag till lekar:
Olika former av balanslekar.
Format: Bredd 2 meter, längd 4 meter
Läs mer…..
 
Figur
6030-106 Balanslek böj
Förslag till lekar:
Olika former av balanslekar.
Används för att bygga samman formationer av flera figurer.
Format: Bredd 2 meter, längd 2 meter
Läs mer…..
 
Figur
6030-101 Hage
Förslag till lekar:
Klassisk hopphage
Olika former av hopp
Format: Bredd 2 meter, längd 3 meter
Läs mer….
 
Figur
6030-104 Balanslek ringar
Förslag till lekar:
Olika former av balans- och hopplekar.
Format: Bredd 2 meter, längd 4 meter
Läs mer….
 
Extraruta