Figur Hage

Hage
Barnet stimulerar sin motoriska utveckling såväl som sin förmåga att genom sin nyfikenhet utveckla och utmana rådande ideal. Det ges möjlighet att leka självständigt eller i samspel med andra. Hagen är ett utmärkt exempel på ett lekredskap som både kan användas i sin enkelhet och i mer avancerade utmaningar!

  • Träna din balans, kordinationsförmåga och fantasi!
  • Kan du hoppa baklänges?
  • Uteslut eller hoppa uteslutande på en färg!
  • Kan den klassiska hagen utmana på fler sätt? 

ur Lpfö98:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • Utvecklar sin motorik, kordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelsen för vikten att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande
  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • Utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga

Förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

  • Ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga
  • Upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker
  • Får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling